dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

134 Mbulesa për dysheme

Kodi: 134
Statusi: Aktiv
Kryetari: Tatjana Spahiu
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Mbulesa për dysheme

Titulli në anglisht

Resilient, textile and laminate floor coverings

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me industrinë tekstile, i cili është një sektor shumë i rëndësishëm në të gjitha vendet evropiane. Kjo fushë përfshin standarde për mbulesat elastike për dysheme, mbulesat e dyshemesë resiliente, tapete, qilima etj.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 134

Resilient, textile and laminate floor coverings

CEN/TC 240

Thermal spraying and thermally sprayed coatings

ISO/TC 219

Floor coverings