dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

211 Akustika

Kodi: 211
Statusi: Aktiv
Kryetari: Erinda Piluri
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Akustika

Titulli në anglisht

Acoustics

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me metodat e matjes të fenomenit akustik, gjenerimit të tij, transmetimit dhe marrjes, dhe të gjitha aspektet e efekteve të tij në njeriun dhe mjedisin e tij. Përjashtohen: elektro-akustika dhe zbatimi i specifikimeve të karakteristikave të instrumenteve matëse për qëllime akustike

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 126

Acoustic properties of building elements and of buildings

CEN/TC 211

Acoustics

ISO/TC 43

Acoustics