dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

133 Metalet dhe lidhjet e tyre

Kodi: 133
Statusi: Aktiv
Kryetari: Mimoza Cukalla
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Metalet dhe lidhjet e tyre

Titulli në anglisht

Metals and their alloys

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me përkufizimet, klasifikimet, cilësinë, marrjen e mostrave dhe provat e pranimit të çelikut, aluminit, zbatimin e strukturave prej çeliku dhe alumini, derdhjet prej gize, zinkun, bakrin, nikelin, veshjet metalike, saldimin, metalurgjinë e pluhrave, produktet metalike prej teli, si dhe metodat e provave të metaleve

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 121

Welding and allied processes

CEN/TC 132

Aluminium and aluminium alloys

CEN/TC 133

Copper and copper alloys

CEN/TC 135

Execution of steel structures and aluminium structures

CEN/TC 188

Conveyor belts

CEN/TC 190

Foundry technology

CEN/TC 203

Cast iron pipes, fittings and their joints

CEN/TC 209

Zinc and zinc alloys

CEN/TC 262

Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

CEN/TC 267

Industrial piping and pipelines

CEN/TC 283

Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/SS M11

Powder metallurgy

CEN/SS M18

Metal wire products

ECISS/TC 100

General issues

ECISS/TC 101

Test methods for steel (other than chemical analysis)

ECISS/TC 103

Structural steels other than reinforcements

ECISS/TC 105

Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels

ECISS/TC 106

Wire rod and wires

ECISS/TC 107

Steels for pressure purposes

ECISS/TC 108

Steel sheet and strip for electrical applications

ECISS/TC 109

Coated and uncoated flat products to be used for cold forming

ECISS/TC 111

Steel castings and forgings

ISO/TC 17

Steel

ISO/TC 26

Copper and copper alloys

ISO/TC 79

Light metals and their alloys

ISO/TC 155

Nickel and nickel alloys