dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

133 Metalet dhe lidhjet e tyre

Kodi: 133
Statusi: Aktiv
Kryetari: Mimoza Cukalla
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Metalet dhe lidhjet e tyre

Titulli në anglisht

Metals and their alloys

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me përkufizimet, klasifikimet, cilësinë, marrjen e mostrave dhe provat e pranimit të çelikut, aluminit, zbatimin e strukturave prej çeliku dhe alumini, derdhjet prej gize, zinkun, bakrin, nikelin, veshjet metalike, saldimin, metalurgjinë e pluhrave, produktet metalike prej teli, si dhe metodat e provave të metaleve

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 121

Welding and allied processes

CEN/TC 132

Aluminium and aluminium alloys

CEN/TC 133

Copper and copper alloys

CEN/TC 135

Execution of steel structures and aluminium structures

CEN/TC 188

Conveyor belts

CEN/TC 190

Foundry technology

CEN/TC 203

Cast iron pipes, fittings and their joints

CEN/TC 209

Zinc and zinc alloys

CEN/TC 262

Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

CEN/TC 267

Industrial piping and pipelines

CEN/TC 283

Precious metals - Applications in jewellery and associated products

CEN/SS M11

Powder metallurgy

CEN/SS M18

Metal wire products

ECISS/TC 100

General issues

ECISS/TC 101

Test methods for steel (other than chemical analysis)

ECISS/TC 103

Structural steels other than reinforcements

ECISS/TC 105

Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels

ECISS/TC 106

Wire rod and wires

ECISS/TC 107

Steels for pressure purposes

ECISS/TC 108

Steel sheet and strip for electrical applications

ECISS/TC 109

Coated and uncoated flat products to be used for cold forming

ECISS/TC 111

Steel castings and forgings

ISO/TC 17

Steel

ISO/TC 26

Copper and copper alloys

ISO/TC 79

Light metals and their alloys

ISO/TC 155

Nickel and nickel alloys