dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

12 Metrologjia dhe matje

Kodi: 12
Statusi: Aktiv
Kryetari: Agron Laçi
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Metrologjia dhe matje

Titulli në anglisht

Metrology and measurements

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 92

Water meters

CEN/TC 176

Thermal energy meters

CEN/TC 237

Gas meters

CEN/TC 294

Communication systems for meters

CEN/TC 318

Hydrometry

ISO/TC 12

Quantities and units