dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

207 Mobilieri, pajisje zyrash dhe shtëpiake

Kodi: 207
Statusi: Aktiv
Kryetari: Aleksandër Davidi
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Mobilieri, pajisje zyrash dhe shtëpiake

Titulli në anglisht

Furniture, office and house equipment

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e të gjitha mobiljeve (duke përfshirë dhe dyshekët, dhe duke përjashtuar mobiljet e transportit)duke marrë parasysh sipas rastit terminologjinë, sigurinë dhe shëndetin, metodat e provës dhe kërkesat për produktet e fundit, pjesët përbërësit, sipërfaqet, finiturat e sipërfaqeve dhe aksesorët metalikë për mobiljet, si dhe dimensionet.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 93

Ladders

CEN/TC 171

Heat cost allocation

CEN/TC 207

Furniture

ISO/TC 136

Furniture