dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

207 Mobilieri, pajisje zyrash dhe shtëpiake

Kodi: 207
Statusi: Aktiv
Kryetari: Aleksandër Davidi
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Mobilieri, pajisje zyrash dhe shtëpiake

Titulli në anglisht

Furniture, office and house equipment

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e të gjitha mobiljeve (duke përfshirë dhe dyshekët, dhe duke përjashtuar mobiljet e transportit)duke marrë parasysh sipas rastit terminologjinë, sigurinë dhe shëndetin, metodat e provës dhe kërkesat për produktet e fundit, pjesët përbërësit, sipërfaqet, finiturat e sipërfaqeve dhe aksesorët metalikë për mobiljet, si dhe dimensionet.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 93

Ladders

CEN/TC 171

Heat cost allocation

CEN/TC 207

Furniture

ISO/TC 136

Furniture