dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

50 Ndriçuesit dhe pajisje të tjera që lidhen me to

Kodi: 50
Statusi: Aktiv
Kryetari: Orion Zavalani
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Ndriçuesit dhe pajisje të tjera që lidhen me to

Titulli në anglisht

Lighting columns and other related devices

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me dritën, ndriçimin dhe pajisjet që lidhen me to

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 50

Lighting columns and spigots

CEN/TC 169

Light and lighting