dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

4 Pajisje elektrike dhe elektronike

Kodi: 4
Statusi: Aktiv
Kryetari: Neiron Zaçe
Sekretari: Anita Reçi


Titulli në shqip

Pajisje elektrike dhe elektronike

Titulli në anglisht

Electrical and electronic devices

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/TC 14

Power transformers

CLC/TC 2

Rotating machinery

CLC/TC 17AC

High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 37A

Low voltage surge protective devices

CLC/TC 88

Wind turbines

CLC/TC 22X

Power electronics

CLC/TC 38

Instrument transformers

CLC/SR 37B

Components for low-voltage surge protection

CLC/SR 90

Superconductivity

CLC/SR 17

Switchgear and controlgear

CLC/SR 36

Insulators

CLC/SR 37

Surge arresters

IEC/TC 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

IEC/TC 90

Superconductivity

CLC/TC 36A

Insulated bushings

CLC/TC 21X

Secondary cells and batteries

CLC/TC 17B

Low-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 78

Equipment and tools for live working

CLC/TC 69X

Electrical systems for electric road vehicles

CLC/SR 113

Nanotechnology standardization for electrical and electronics products and systems

CLC/TC 117

Electronic Design Automation (EDA)

CLC/TC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 23H

Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles