dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

5 Pajisje elektronike të kontrollit dhe monitorimit

Kodi: 5
Statusi: I fjetur
Kryetari:
Sekretari:


Titulli në shqip

Pajisje elektronike të kontrollit dhe monitorimit

Titulli në anglisht

Control and monitoring electronic devices

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/SR 78

Live working

IEC/TC 78

Live working

IEC/TC 64

Electrical installations and protection against electric shock

CLC/TC 64

Electrical installations and protection against electric shock