dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

261 Ambalazhimi

Kodi: 261
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ermand Sefa
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Ambalazhimi

Titulli në anglisht

Packaging

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me standardet që kanë të bëjnë me terminologjinë, përmasat, kapacitetet,shenjimin, me metodat e provës, kërkesat e performancës dhe aspekteve mjedisore në fushën e ambalazhimit dhe sasitë e ngarkesave. Kjo fushë mbulon në mënyrë primare dhe sekondare ambalazhimin gjatë transportit dhe sasitë e ngarkesave cfarëdo qofshin ato materiale, forma, përmbajtje ose sistemet e përdorimit të shpërndarjes.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 119

Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)

CEN/TC 261

Packaging

ISO/TC 122

Packaging