dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

261 Ambalazhimi

Kodi: 261
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ermand Sefa
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Ambalazhimi

Titulli në anglisht

Packaging

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me standardet që kanë të bëjnë me terminologjinë, përmasat, kapacitetet,shenjimin, me metodat e provës, kërkesat e performancës dhe aspekteve mjedisore në fushën e ambalazhimit dhe sasitë e ngarkesave. Kjo fushë mbulon në mënyrë primare dhe sekondare ambalazhimin gjatë transportit dhe sasitë e ngarkesave cfarëdo qofshin ato materiale, forma, përmbajtje ose sistemet e përdorimit të shpërndarjes.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 119

Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)

CEN/TC 261

Packaging

ISO/TC 122

Packaging