dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

160 Pajisje mbrojtëse personale

Kodi: 160
Statusi: Aktiv
Kryetari: Rozana Bineri
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Pajisje mbrojtëse personale

Titulli në anglisht

Personal protective equipment

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me kërkesat e pajisjeve mbrojtëse personale përkundrejt (sistemeve, nënsistemeve dhe përbërësve) rripave të punës dhe pajisjeve duke përshirë përkufizimet e termave dhe vendosjen e metodave të testimit.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 85

Eye protective equipment

CEN/TC 158

Head protection

CEN/TC 159

Hearing protectors

CEN/TC 160

Protection against falls from height including working belts

CEN/TC 161

Foot and leg protectors

CEN/TC 162

Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

ISO/TC 94

Personal safety -- Personal protective equipment

ISO/TC 161

Controls and protective devices for gas and/or oil

ISO/TC 185

Safety devices for protection against excessive pressure