dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

316 Pajisje mjekësore

Kodi: 316
Statusi: Aktiv
Kryetari: Sokol Hasho
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Pajisje mjekësore

Titulli në anglisht

Medical devices

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me produktet mjekësore të prodhuara nga indet ose qelizat njerëzore ose të kafshëve dhe teknologjive të cilat janë të lidhura ngushtë me prodhimin e tyre.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 170

Ophthalmic optics

CEN/TC 204

Sterilization of medical devices

CEN/TC 316

Medical products utilizing cells, tissues and/or their derivatives

CEN/SS S99

Health, environment and medical equipment - Undetermined

CEN/SS S02

Transfusion equipment

CEN/SS S03

Syringes

ISO/TC 84

Devices for administration of medicinal products and catheters

ISO/TC 170

Surgical instruments

ISO/TC 210

Quality management and corresponding general aspects for medical devices