dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

136 Sporte dhe sheshe lojërash

Kodi: 136
Statusi: Aktiv
Kryetari: Majlinda Hylli
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Sporte dhe sheshe lojërash

Titulli në anglisht

Sports, playground and other recreational equipment

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e artikujve specifik të sportit,shesheve të lojrave dhe lehtësirave të tjera rekreative. Një rëndësi e veçantë i jepet dhe terminologjisë, kërkesave të sigurisë, kërkesave operacionale, kërkesave të performancës, metodave të provës, markimit(shenjimit) informacionit të konsumatorit, shërbimeve, instalimeve dhe mirëmbajtjeve.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 136

Sports, playground and other recreational facilities and equipment

CEN/TC 217

Surfaces for sports areas

CEN/TC 245

Leisure accommodation vehicles

CEN/TC 315

Spectator facilities

CEN/TC 333

Cycles

CEN/TC 346

Conservation of Cultural Heritage

ISO/TC 83

Sports and other recreational facilities and equipment

ISO/TC 177

Caravans