dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

298 Pigmente, shpërndarës dhe bojra

Kodi: 298
Statusi: Aktiv
Kryetari: Anesti Ndreu
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Pigmente, shpërndarës dhe bojra

Titulli në anglisht

Pigments, extenders and varnishes

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me standardet në fushën e pigmenteve, shpërndarësve dhe ngjyruesve. Zbatimi i standardeve ekzistuese dhe hartimi i standardeve të tjera në lidhje me terminologjinë, metodat e përgjithshme të testimit, metodat e testimit të lidhura me zbatimet e synuara dhe specifikimet për pigmentet, ngjyruesit dhe shpërndarësit. Puna në lidhje me zbatimin e grupeve të mësipërme në produktet tekstile është përjashtuar.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 139

Paints and varnishes

CEN/TC 298

Pigments and extenders

ISO/TC 35

Paints and varnishes

ISO/TC 256

Pigments, dyestuffs and extenders