dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

249 Plastikë

Kodi: 249
Statusi: Aktiv
Kryetari: Luljeta Disha
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Plastikë

Titulli në anglisht

Plastics

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e nomenklaturës, metodave të provës, specifikimet e aplikueshme të materialeve dhe produkteve në fushën e plastikës. Brenda fushëveprimit të këtij KT një rëndësi e veçantë i jepet dhe metodave të provës, produkteve dhe industrisë së plastikës.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 155

Plastics piping systems and ducting systems

CEN/TC 249

Plastics

CEN/TC 266

Thermoplastic static tanks

CEN/TC 366

Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)

ISO/TC 138/SC 6

Reinforced plastics pipes and fittings for all applications