dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

19 Produkte nafte, lubrifikantë, qymyre dhe produkte që lidhen me to

Kodi: 19
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ilia Gjermani
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Produkte nafte, lubrifikantë, qymyre dhe produkte që lidhen me to

Titulli në anglisht

Petroleum products, lubricants, coals and related products

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 12

Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

CEN/TC 19

Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin.

CEN/TC 47

Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing

CEN/TC 108

Sealing materials and lubricants for gas appliances and gas equipment

CEN/TC 109

Central heating boilers using gaseous fuels

CEN/TC 131

Gas burners using fans

CEN/TC 181

Dedicated liquefied petroleum gas appliances

CEN/TC 281

Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing

CEN/TC 317

Derivatives from coal pyrolysis

CEN/TC 335

Solid biofuels

CEN/TC 343

Solid Recovered Fuels

ISO/TC 28

Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources

ISO/TC 193

Natural gas