dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

138 Prova pa shkatërrim

Kodi: 138
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ervin Minga
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim

Titulli në anglisht

Non-destructive testing

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me provat pa shkatërrim në montime, komponentë dhe materialet konstruktiv duke përfshirë fjalorë dhe terma, metoda prove, specifikimet e performancës për provat e pajisjeve dhe aparateve ndihmëse

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 138

Non-destructive testing

ISO/TC 135

Non-destructive testing