dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

138 Prova pa shkatërrim

Kodi: 138
Statusi: Active
Kryetari: Ervin Minga
Sekretari: Suzana Laçi


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim

Titulli në anglisht

Non-destructive testing

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me provat pa shkatërrim në montime, komponentë dhe materialet konstruktiv duke përfshirë fjalorë dhe terma, metoda prove, specifikimet e performancës për provat e pajisjeve dhe aparateve ndihmëse

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 138

Non-destructive testing

ISO/TC 135

Non-destructive testing