dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

67 Qeramika në ndërtim. Qeramikat e avancuara. Produkte dhe materiale refraktare. Izolimi termik

Kodi: 67
Statusi: Aktiv
Kryetari: Dashamira Gjerasi
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Qeramika në ndërtim. Qeramikat e avancuara. Produkte dhe materiale refraktare. Izolimi termik

Titulli në anglisht

Ceramic in building. Advanced Ceramics. Refractory products and materials. Thermal insularity

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me me pllakat qeramike dhe materialet e instalimit të pllakave qeramike si fino, ngjitëse, membrana etj, me standardet e qeramikave të avancuara, materialeve refraktare, duke përfshirë produktet me formë dhe paformë dhe fibrat qeramike, si dhe standardet për vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave ekzistuese dhe atyre të reja

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 67

Ceramic tiles

CEN/TC 88

Thermal insulating materials and products

CEN/TC 89

Thermal performance of buildings and building components

CEN/TC 128

Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding

CEN/TC 184

Advanced technical ceramics

CEN/TC 187

Refractory products and materials

ISO/TC 189

Ceramic tile

ISO/TC 206

Fine ceramics