dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

302 Qumësht, mish dhe produktet e tyre

Kodi: 302
Statusi: Aktiv
Kryetari: Briseida Xhafa
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Qumësht, mish dhe produktet e tyre

Titulli në anglisht

Milk, meet and their products

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis

ISO/TC 234

Fisheries and aquaculture