dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

52 Siguria e lodrave

Kodi: 52
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ermira Shehi
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Siguria e lodrave

Titulli në anglisht

Safety of toys

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me kërkesat e sigurisë së lodrave në të gjitha aspektet duke u fokusuar në lodra tradicionale. Brenda fushëveprimit të këtij KT një rëndësi e madhe i jepet dhe standardeve të sigurisë së vetive fizike dhe mekanike të lodrave si dhe vetive të ndezshmërisë.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 52

Safety of toys

CEN/TC 152

Fairground and amusement park machinery and structures - Safety

CEN/TC 252

Child care articles

CEN/SS H34

Child Safety

ISO/TC 181

Safety of toys