dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

114 Siguria e makinerisë dhe siguria ndaj zjarrit

Kodi: 114
Statusi: Aktiv
Kryetari: Altin Dorri
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Siguria e makinerisë dhe siguria ndaj zjarrit

Titulli në anglisht

Safety of machinery and fire safety

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me principet kryesore për sigurinë e makinerisë dhe dhe sigurinë ndaj zjarrit duke e ndërthurur me terminologjinë dhe metodologjinë

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 10

Lifts, escalators and moving walks

CEN/TC 70

Manual means of fire fighting equipment

CEN/TC 72

Fire detection and fire alarm systems

CEN/TC 98

Lifting platforms

CEN/TC 114

Safety of machinery

CEN/TC 122

Ergonomics

CEN/TC 127

Fire safety in buildings

CEN/TC 143

Machine tools - Safety

CEN/TC 145

Plastics and rubber machines

CEN/TC 146

Packaging machines - Safety

CEN/TC 147

Cranes - Safety

CEN/TC 148

Continuous handling equipment and systems - Safety

CEN/TC 149

Power-operated warehouse equipment

CEN/TC 150

Industrial Trucks - Safety

CEN/TC 151

Construction equipment and building material machines - Safety

CEN/TC 153

Machinery intended for use with foodstuffs and feed

CEN/TC 168

Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

CEN/TC 182

Refrigerating systems, safety and environmental requirements

CEN/TC 186

Industrial thermoprocessing - Safety

CEN/TC 192

Fire and Rescue Service Equipment

CEN/TC 196

Mining machinery and equipment - Safety

CEN/TC 202

Foundry machinery

CEN/TC 213

Cartridge operated hand-held tools - Safety

CEN/TC 214

Textile machinery and accessories

CEN/TC 231

Mechanical vibration and shock

CEN/TC 242

Safety requirements for passenger transportation by rope

CEN/TC 255

Hand-held, non-electric power tools - Safety

CEN/TC 271

Surface treatment equipment - Safety

CEN/TC 313

Centrifuges

CEN/TC 322

Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements

CEN/SS H10

Sewing machines

CEN/SS I17

Machinery in general (including safety)

CEN/SS H22

Smokers' lighters

CEN/SS I09

Small tools

ISO/TC 29

Small tools

ISO/TC 39

Machine tools

ISO/TC 41

Pulleys and belts (including veebelts)

ISO/TC 60

Gears

ISO/TC 72

Textile machinery and accessories

ISO/TC 92

Fire safety

ISO/TC 110

Industrial trucks

ISO/TC 118

Compressors and pneumatic tools, machines and equipment

ISO/TC 199

Safety of machinery