dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

1 Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale

Kodi: 1
Statusi: Aktiv
Kryetari: Gentian Muça
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale

Titulli në anglisht

Quality assurance and social responsibility

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me menaxhimin e cilësisë, kompetencat e menaxhimit, me sigurimin e cilësisë si dhe me kriteret për vlerësimin e konformitetit. Ky komitet ka bërë dhe adoptimin e standardit për përgjegjësinë sociale i cili ka për qëllim të ndihmojë organizatat për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm. Ai ka për qëllim t’i inkurajojë ato për të shkuar përtej pajtueshmërisë ligjore, duke pranuar se pajtueshmëria me ligjin është një detyrë themelore e çdo organizate dhe një pjesë thelbësore e përgjegjësisë së tyre sociale. Ai ka për qëllim të promovojë mirëkuptim të përbashkët në fushën e përgjegjësisë sociale, si dhe ti plotësojë me instrumente dhe iniciativa të tjera për përgjegjësinë sociale, por jo ti zëvendësojë ato

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/SS F20

Quality assurance

CEN/CLC/JTC 1

Criteria for conformity assessment bodies

CEN/TC 348

Facility Management

CEN/TC 381

Management consultancy services

CEN/TC 389

Innovation Management

CEN/TC 391

Societal and Citizen Security

CEN/TC 395

Engineering consultancy services

ISO/TC 176

Quality management and quality assurance

ISO/TC 260

Human resource management