dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

140 Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro

Kodi: 140
Statusi: Aktiv
Kryetari: Arkadio Ramaj
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Pajisje mjekësore për diagnostikimin in vitro

Titulli në anglisht

In vitro diagnostic medical devices

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e pajisjeve mjekësore për diagnostikimin in vitro të cilët janë reagentë, produktet e reagentëve, kalibratorë, materiale kontrolli, kite, instrumente, aparate, pajisje, ose sisteme qofshin ato njëpërdorimshme te cilat mund të përdoren vetëm ose të kombinuara të destinuara nga prodhuesi për ekzaminimin e mostrave për diagnostikimin in vitro duke përfshirë ktu marrjen e gjakut dhe indet e dhëna ose të marra nga trupi i njeriut, për të përcaktuar një gjendje fiziologjike ose patologjike të njeriut, si dhe për përcaktimin e një anomalie kongjenitale.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 140

In vitro diagnostic medical devices

ISO/TC 212

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems