dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

224 Sisteme të përpunimit të informacionit

Kodi: 224
Statusi: Aktiv
Kryetari: Gerdi Leka
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Sisteme të përpunimit të informacionit

Titulli në anglisht

Information systems

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 224

Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment

CEN/TC 225

AIDC technologies

CEN/TC 251

Health informatics