dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

55 Stomatologjia

Kodi: 55
Statusi: Aktiv
Kryetari: Enkelejda Elbasani
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Stomatologjia

Titulli në anglisht

Dentistry

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me standardizimin e terminologjisë, metodat e provës dhe specifikimet e zbatueshme në materiale, implante, instrumente aparatura dhe pajisje të cilat përdoren në degët e stomatologjisë.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 55

Dentistry

ISO/TC 106

Dentistry

ISO/TC 168

Prosthetics and orthotics