dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

104 Beton dhe produkte që lidhen me të. Automatizimi, menaxhimi dhe aksesorët në ndërtim

Kodi: 104
Statusi: Active
Kryetari: Rikard Luka
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Beton dhe produkte që lidhen me të. Automatizimi, menaxhimi dhe aksesorët në ndërtim

Titulli në anglisht

Concrete and related products. Precast concrete products

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 104

Concrete and related products

CEN/TC 177

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure

CEN/TC 229

Precast concrete products

CEN/TC 247

Building Automation, Controls and Building Management

CEN/SS B02

Structures

CEN/SS B99

Building and construction - Undetermined

CEN/TC 350

Sustainability of construction works

CEN/TC 351

Construction Products - Assessment of release of dangerous substances

ECISS/TC 104

Concrete reinforcing and prestressing steels

ISO/TC 71

Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete