dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

248 Tekstile dhe prodhime tekstili

Kodi: 248
Statusi: Aktiv
Kryetari: Genti Guxho
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Tekstile dhe prodhime tekstili

Titulli në anglisht

Textiles and textile products

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në aspektin e tekstileve, produkteve tekstile, dhe përbërësve të tekstileve: 1) metodat e testimit 2)termat dhe përkufizimet 3) specifikimet dhe nëse është e nevojshme klasifikimet në terma për sa i përket pritshmërisë së tyre në veçanti kur kërkohen nga komitete të tjera teknike të CEN për pajisjet përkatëse për testimin dhe përdorimin e tekstileve.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 189

Geosynthetics

CEN/TC 222

Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down

CEN/TC 248

Textiles and textile products

ISO/TC 38

Textiles