dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

320 Transport, logjistika dhe shërbime

Kodi: 320
Statusi: Aktiv
Kryetari: Alba Canaj
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Transport, logjistika dhe shërbime

Titulli në anglisht

Transport, logistics and services

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me përputhshmërinë, këmbyeshmërinë dhe sigurinë, me referencë të veçantë për procedurat e terminologjisë dhe provave për vlerësimin e performancës së automjeteve rrugore dhe pajisjeve të tyre, materialet, komponentët dhe pajisjet për ndërtimin dhe punën e avionëve dhe mjeteve të tjera hapsirore, si dhe pajisjeve të përdorura për shërbimin dhe mirëmbajtjen e këtyre mjeteve, ndërtimin, projektimin, elementet strukturore, pajisjet dhe grupet e tyre, metodat dhe teknologjinë, si dhe çështjet e mjedisit detar përdorur në ndërtimin e anijeve dhe punën e tyre

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 15

Inland navigation vessels

CEN/TC 274

Aircraft ground support equipment

CEN/TC 301

Road vehicles

CEN/TC 319

Maintenance

CEN/TC 320

Transport - Logistics and services

CEN/SS T01

Shipbuilding and maritime structures

CEN/SS T02

Aerospace

CEN/SS T03

Road Vehicles

CEN/TC 344

Steel static storage systems

CEN/TC 354

Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities