dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

320 Transport, logjistika dhe shërbime

Kodi: 320
Statusi: Aktiv
Kryetari: Alba Canaj
Sekretari: Arben Dervishi


Titulli në shqip

Transport, logjistika dhe shërbime

Titulli në anglisht

Transport, logistics and services

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me përputhshmërinë, këmbyeshmërinë dhe sigurinë, me referencë të veçantë për procedurat e terminologjisë dhe provave për vlerësimin e performancës së automjeteve rrugore dhe pajisjeve të tyre, materialet, komponentët dhe pajisjet për ndërtimin dhe punën e avionëve dhe mjeteve të tjera hapsirore, si dhe pajisjeve të përdorura për shërbimin dhe mirëmbajtjen e këtyre mjeteve, ndërtimin, projektimin, elementet strukturore, pajisjet dhe grupet e tyre, metodat dhe teknologjinë, si dhe çështjet e mjedisit detar përdorur në ndërtimin e anijeve dhe punën e tyre

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 15

Inland navigation vessels

CEN/TC 274

Aircraft ground support equipment

CEN/TC 301

Road vehicles

CEN/TC 319

Maintenance

CEN/TC 320

Transport - Logistics and services

CEN/SS T01

Shipbuilding and maritime structures

CEN/SS T02

Aerospace

CEN/SS T03

Road Vehicles

CEN/TC 344

Steel static storage systems

CEN/TC 354

Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities