dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

175 Trupa dhe lëndë druri e sharruar

Kodi: 175
Statusi: Aktiv
Kryetari: Dritan Ajdinaj
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Trupa dhe lëndë druri e sharruar

Titulli në anglisht

Round and sawn timber

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 38

Durability of wood and wood-based products

CEN/TC 99

Wallcoverings

CEN/TC 112

Wood-based panels

CEN/TC 124

Timber structures

CEN/TC 142

Woodworking machines - Safety

CEN/TC 175

Round and sawn timber

CEN/TC 193

Adhesives

ISO/TC 162

Doors, windows and curtain walling

ISO/TC 165

Timber structures