dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

74 Tuba, fllanxha dhe rakorderi

Kodi: 74
Statusi: Aktiv
Kryetari: Dëfrim Bulku
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Tuba, fllanxha dhe rakorderi

Titulli në anglisht

Pipes, flanges and their joints

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me tubat e çelikut dhe te gizës ku perfshihen montimet dhe lidhjet e tyre, flanxhat dhe lidhjet e tyre, tubat fleksibël, montimet e tyre, bashkuesit metalik fleksibël të zgjeruar, bazamentet e tubave, pajisjet e filetimit të tubave, tipet dhe përmasat e elementëve bazë të kushinetave, rripat transportues, pulexhot, me terminologjinë, përmasat nominale, tolerancat, dhe mjetet për prodhimin dhe kontrollin e rrotave me dhëmbë

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 74

Flanges and their joints