dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

74 Tuba, fllanxha dhe rakorderi

Kodi: 74
Statusi: Aktiv
Kryetari: Dëfrim Bulku
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Tuba, fllanxha dhe rakorderi

Titulli në anglisht

Pipes, flanges and their joints

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me tubat e çelikut dhe te gizës ku perfshihen montimet dhe lidhjet e tyre, flanxhat dhe lidhjet e tyre, tubat fleksibël, montimet e tyre, bashkuesit metalik fleksibël të zgjeruar, bazamentet e tubave, pajisjet e filetimit të tubave, tipet dhe përmasat e elementëve bazë të kushinetave, rripat transportues, pulexhot, me terminologjinë, përmasat nominale, tolerancat, dhe mjetet për prodhimin dhe kontrollin e rrotave me dhëmbë

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 74

Flanges and their joints