dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

307 Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore

Kodi: 307
Statusi: Aktiv
Kryetari: Miti Janku
Sekretari: Pëllumb Metohu


Titulli në shqip

Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore

Titulli në anglisht

Oils and vegetable fats. Oilseeds

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis

ISO/TC 34

Food products