dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.



Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

256 Zbatime në hekurudhë

Kodi: 256
Statusi: Active
Kryetari: Alma Jarani
Sekretari: Suzana Laçi


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë

Titulli në anglisht

Railway applications

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me të gjitha produktet dhe shërbimet që lidhen në mënyrë specifike me industrinë hekurudhore, duke përfshirë ndërtimin, punën dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe pajisjeve, metodave dhe teknologjisë, ndërthurjen ndërmjet infrastrukturës dhe mjeteve hekurudhore dhe aspekteve mjedisore specifike, duke perjashtuar produktet elektronike elektroteknike dhe shërbimet për hekurudhat

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 256

Railway applications

CEN/SS T20

Tram- and Railway Engineering