dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

288 Kryerja e punimeve gjeoteknike speciale.

Kodi: 288
Statusi: Aktiv
Kryetari: Megi Rusi
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Kryerja e punimeve gjeoteknike speciale.

Titulli në anglisht

Execution of special geotechnical works

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 53

Temporary works equipment

CEN/TC 288

Execution of special geotechnical works

CEN/TC 341

Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182

Geotechnics