dialog me palet e interesuara! 'Gjate periudhes Janar - Mars 2021 DPS ka miratuar 228 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 166 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 62 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se'.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

206 Biokompatibiliteti i materialeve dhe pajisjeve mjeksore e dentare

Kodi: 206
Statusi: Aktiv
Kryetari: Enea Nuredini
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Biokompatibiliteti i materialeve dhe pajisjeve mjeksore e dentare

Titulli në anglisht

Biocompatibility of medical and dental materials and devices

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e qasjes në vlerësimin e biokompatibilitetit të materialeve mjekësore e dentare dhe pajisjeve të tyre sëbashku me standardizimin e metodave të provës të zbatueshme për këto materiale dhe pajisje.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 102

Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices

CEN/TC 206

Biological and clinical evaluation of medical devices

CEN/TC 239

Rescue systems

CEN/TC 258

Clinical investigation of medical devices

ISO/TC 150

Implants for surgery

ISO/TC 194

Biological and clinical evaluation of medical devices