dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

206 Biokompatibiliteti i materialeve dhe pajisjeve mjeksore e dentare

Kodi: 206
Statusi: Aktiv
Kryetari: Enea Nuredini
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Biokompatibiliteti i materialeve dhe pajisjeve mjeksore e dentare

Titulli në anglisht

Biocompatibility of medical and dental materials and devices

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO si dhe hartimi i standardeve shqiptare në lidhje me standardizimin e qasjes në vlerësimin e biokompatibilitetit të materialeve mjekësore e dentare dhe pajisjeve të tyre sëbashku me standardizimin e metodave të provës të zbatueshme për këto materiale dhe pajisje.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 102

Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices

CEN/TC 206

Biological and clinical evaluation of medical devices

CEN/TC 239

Rescue systems

CEN/TC 258

Clinical investigation of medical devices

ISO/TC 150

Implants for surgery

ISO/TC 194

Biological and clinical evaluation of medical devices