dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

7 Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike.

Kodi: 7
Statusi: Aktiv
Kryetari: Petraq Lika
Sekretari: Arjana Llangozi


Titulli në shqip

Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike.

Titulli në anglisht

Semiconductor materials and devices. Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

Qëllimi në shqip

KT 7 është krijuar në Prill 2008 në përputhje me Ligjin Nr. 9870, datë 02.04.2008 “Për Standardizimin”, me rregulloren e brendshme dhe duke ndjekur strategjinë e CEN/CENELEC dhe ISO/IEC mbi krijimin dhe funksionimin e komiteteve teknike. Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CENELEC/IEC në lidhje me fushën e hekurudhave si vagonët, instalimet fikse, sistemet e menaxhimit të hekurudhave, kondensatorëve; rezistorëve, termistorëve, që përdoren në pajisjet elektronike; qarqet e integruara passive ose rrjete që përmbajnë resistor, kondensator induktor dhe kombinimet e tyre; kondensatorët elektrik dy shtresor për përdorim në pajisje elektrike dhe elektronike; standardizimin e bashkuesve elektrik, pajisjeve lidhëse dhe strukturave mekanike për pajisjet elektrike dhe elektronike; përgatitja e standardeve për projektimin, prodhimin, përdorimin, ripërdorimin dhe provat e pajisjeve diskrete gjysëmpërçuese, qarqeve të integruara, sensorët, montimin e komponentëve elektronik, kërkesat në lidhje me ndërfaqet dhe pajisjet mikroelektromekanike, duke patur parasysh aspektet mjedisore në lidhje me këto produkte; standardizimi i pajisjeve piezoelektrike, dielektrike dhe elektrostatike për kontrollin e frekuencës, përzgjedhjen e zbulimin siç janë resonatorët, filtrate, oshilatorët, sensorët dhe produktet që lidhen me to; etj

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/TC 40XB

Resistors

CLC/TC 40XA

Capacitors and EMI suppression components

CLC/SR 101

Electrostatics

CLC/SR 47E

Discrete semiconductor devices

CLC/SR 51

Magnetic components and ferrite materials

CLC/SR 47D

Mechanical standardization of semiconductor devices

CLC/SR 39

Electronic tubes

CLC/SR 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

CLC/SR 47

Semiconductor devices

CLC/SR 47A

Integrated circuits

CLC/SR 48D

Mechanical structures for electronic equipment

CLC/SR 49

Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection

IEC/TC 47

Semiconductor devices

IEC/TC 49

Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection

IEC/TC 40

Capacitors and resistors for electronic equipment

IEC/TC/39

Electronic tubes

IEC/TC/48

Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment

CLC/SC 9XA

Communication, signalling and processing systems

CLC/SC 9XB

Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software

CLC/SC 9XC

Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)

CLC/TC 9X

Electrical and electronic applications for railways

CLC/SR 26

Electric welding