dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

8 Pajisjet matëse. Teknikat e provës dhe matjes

Kodi: 8
Statusi: Aktiv
Kryetari: Genci Sharko
Sekretari: Arjana Llangozi


Titulli në shqip

Pajisjet matëse. Teknikat e provës dhe matjes

Titulli në anglisht

Measuring equipment. Testing techniques.

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CLC/TC 106X

Electromagnetic fields in the human environment

IEC/TC 104

Environmental conditions, classification and methods of test

CLC/SR 104

Environmental conditions, classification and methods of test

CLC/TC 216

Gas detectors

CLC/TC 216/WG 04

Electrical apparatus for the detection of combustible gases designed for continuous operation in a fixed installation in recreational craft and similar situations

CLC/TC 216/WG 05

Detectors in car parks and tunnels

CLC/TC 216/WG 07

Portable gas detector for commercial and domestic use

CLC/TC 210

Electromagnetic Compatibility (EMC)

CLC/TC 210/WG 11

PLT apparatus standard

CLC/SC 210A

EMC products

CLC/SR 48B

Electrical connectors

IEC/SC 77C

High power transient phenomena

CLC/SR 87

Ultrasonics

CLC/SR 89

Fire hazard testing

CLC/SR 91

Electronics assembly technology

CLC/SR 42

High-voltage and high-current test techniques

CLC/SR 29

Electroacoustics

IEC/TC 89

Fire hazard testing

IEC/TC 91

Electronics assembly technology

IEC/TC 85

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

IEC/TC 66

Safety of measuring, control, and laboratory equipment

IEC/TC 42

High-voltage testing techniques

IEC/TC 29

Electroacoustics

IEC/TC 13

Electrical energy measurement, tariff- and load control

IEC/TC/48B

Connectors

IEC/TC/77

Electromagnetic compatibility

IEC/TC/77A

Low frequency phenomena

IEC/TC/77B

High frequency phenomena

IEC/TC/77C

High power transient phenomena

CLC/TC 13

Electrical energy measurement and control

CLC/BTTF 128-2

Erection and operation of electrical test equipment

CLC/TC 85X

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

CLC/TC 210/WG 12

Future EMC environment and the digital dividend

CLC/TC 216/WG 11

EMC levels in 50194-2 and 50291-2

CLC/TC 210/WG 13

Aftermarket electronic equipment in vehicles

CLC/TC 66X

Safety of measuring, control, and laboratory equipment