dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

305 Atmosfera shpërthyese - Parandalimi i shpërthimit dhe mbrojtja

Kodi: 305
Statusi: Active
Kryetari: Maringlen Ndoji
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Atmosfera shpërthyese - Parandalimi i shpërthimit dhe mbrojtja

Titulli në anglisht

Explosive atmospheres - Explosion protection and prevention

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare CEN/ISO në lidhje me fushat më të nevojshme të cilat janë: metodat e provës për përcaktimin e karakteristikave të djegshmërisë (efekteve të ndezjes, të shumimit, të shpërthimit etj, të subastancave)pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në atmosferat potencialisht shpërthyese dhe pajisjet dhe sistemet për parandalimin dhe mbrojtjen nga shpërthimet.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 212

Pyrotechnic articles

CEN/TC 305

Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection

CEN/TC 321

Explosives for civil uses

ISO/TC 264

Fireworks