dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

360 Fruta dhe perime të freskëta

Kodi: 360
Statusi: Aktiv
Kryetari: Ermil Sharko
Sekretari: Elona Teluli


Titulli në shqip

Fruta dhe perime të freskëta

Titulli në anglisht

Fresh fruit and vegetables

Qëllimi në shqip

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare në lidhje me standardizimin e rregullave për prodhimin, materialet, zbatimin dhe testimin e sistemeve veshëse organike dhe veshjet e brendshme për mbrojtjen e aparateve industriale dhe bimëve ndaj gërryerjes të shkaktuar nga mjedisi agresiv.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/SS C01

Food Products

CEN/SS C10

Starch

CEN/TC 338

Cereal and cereal products

ISO/TC 34

Food products