dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Nentor 2019 - Shkurt 2020, DPS ka miratuar 567 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 421 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 146 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

10 Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale

Kodi: 10
Statusi: Aktiv
Kryetari: Endri Luga
Sekretari: Granit Çerkezi


Titulli në shqip

Sistemet e telekomunikacionit analoge dhe dixhitale

Titulli në anglisht

Analogue and digital telecommunication systems

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.