dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

233 Bioteknologjia dhe Mikrobiologjia

Kodi: 233
Statusi: Aktiv
Kryetari: Fatmir Mehmetaj
Sekretari: Gentian Gjyrezi


Titulli në shqip

Bioteknologjia dhe Mikrobiologjia

Titulli në anglisht

Biotechnology and Microbiology

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Lidhjet me të gjithë komitetet ndërkombëtare

CEN/TC 392

Cosmetics

ISO/TC 202

Microbeam analysis