dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 140
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Kozmetika - Metodat e mbrojtjes nga dielli - Përcaktimi in vivo i kremit të mbrojtjes nga dielli UVA (ISO 24442:2011)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
30.03.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
29.03.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Lëndë djegëse diesel me përmbajtje të lartë EMAY (B20 dhe B30) - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
29.03.2017 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Produkte të lëngëta të naftës – Biolubrifikantët – Kriteri dhe kërkesat e bio-lubrifikantëve dhe lubrifikantëve me bazë bio
Anglisht
Publikuar 
29.03.2017 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Produkte të naftës dhe produktet që lidhen me to – Përcaktimi i viskozitetit kinematik – Metoda me anë të viskozmatësit Stabinger
Anglisht
Publikuar 
29.03.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Lëndë djegëse diesel B10 - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
29.03.2017 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Diesel parafinik i përftuar nga sinteza ose me trjtim hidrik (hydrotreatment) - Kërkesat dhe metodat e provës