dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Ullukët/kanalet për ndërtesat - Pjesa 1: Ullukët/kanalet e dyshemesë bllokuese me hermetizues në një thellësi uji të paktën 50 mm

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
25.07.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
21.07.2017 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Metodat e testimit për çimenton - Pjesa 3: Përcaktimi i kohës së vendosjes dhe qëndrueshmërisë (ngurtësimit)
Anglisht
Publikuar 
06.07.2017 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Mjete matëse elektrike me tregues analog me veprim direkt dhe pajisjet e tyre ndihmëse - Pjesa 1: Përcaktime dhe kërkesa të përgjithshme të përbashkëta për të gjitha pjesët
Anglisht
Publikuar 
06.07.2017 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-020: Kërkesa të veçanta për centrifugat laboratorike
Anglisht
Publikuar 
06.07.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet e transmetimit të fuqisë elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5 - 1: Kërkesat e sigurisë - Elektrike, termike dhe të energjisë
Anglisht
Publikuar 
05.07.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Llamba për automjete rrugore - Kërkesa të performancës