dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Ambalazhimi - Tuba fleksibël - Metoda e provës për të përcaktuar orientimin e mbylljes së tapave flip-top (tapa plastike ose porcelani të shisheve që përmbajnë ujë mineral ose lëngje të gazuar të pajisur me unazë gome e cila mbahet nga një grup telash)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Cilësia e një organizate - Udhëzim për të arritur sukses të qëndrueshëm (ISO 9004: 2018)
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Udhëzime për auditimin e sistemeve të menaxhimit (ISO 19011:2018)
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor
Anglisht
Publikuar 
20.07.2018 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Doreza mbrojtëse ndaj kimikateve dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 1: Terminologjia dhe kërkesat e performancës për rreziqet kimike
Anglisht
Publikuar 
18.07.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Tuba prej çeliku me karbon të përshtatshëm për vidhosje në përputhje me ISO 7-1