dialog me palet e interesuara! Ne dy javet e para te Korrikut jane regjistruar ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve, 51 projektdokumente standardizimi dhe 164 projektstandarde, nga te cilat 140 Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 24 Nderkombetare (ISO)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 122
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Kendi i Standardeve !
Pajisje infuzioni për përdorim mjekësor - Pjesa 8: Komplet infuzioni, njëpërdorimësh, me aparaturë infuzioni me presion (ISO 8536-8:2015)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.10.2016 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Vinçat - Kodi i provës dhe procedurat
Anglisht
Publikuar 
24.10.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Vinçat — Fjalor – Pjesa 3: Vinçat kullё
Anglisht
Publikuar 
07.10.2016 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Ngjitësa – Terma dhe përcaktime

Standardet më të kërkuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura prej çeliku
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje elektronike të hekurudhave - Rrjeti i komunikimit të trenit ((RKT) - Pjesa 2-2: Prova e përputhshmërisë së rrjetave të buse-ve të komunikimit të trenave
Anglisht
Publikuar 
23.11.2015 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Elektroakustika - Sistemet e qarqeve me induksion audio frekuencë për përmirësimine dëgjimit - Pjesa 1: Metodat e matjes dhe specifikimi i performancës së komponentëve të sistemit