dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Produkte nafte - Përcaktimi i karakteristikave antidetonuese të karburanteve të motorave - Metoda kërkimore (ISO 5164:2014)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
14.12.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje stomatologjike - Simbolet grafike
Anglisht
Publikuar 
11.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Ngjitës për bashkime në përdorimet jo strukturore në ndërtesa dhe sheshe për këmbësor - Pjesa 2:Ngjitësit për vetrata
Anglisht
Publikuar 
13.12.2017 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Mikrobiologjia e zinxhirit ushqimor - Metoda horizontale për zbulimin dhe numërimin e Campylobacter spp. - Pjesa 1: Metoda e zbulimit (ISO 10272-1: 2017)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2017 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Metoda e përcaktimit të përmbajtjes së metanit nga shtresat e qymyrit
Anglisht
Publikuar 
12.12.2017 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe testimit
Anglisht
Publikuar 
12.12.2017 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Përcaktimi i pikës së flakërimit dhe pikës së ndezjes - Metoda Cleveland me kup të hapur (ISO 2592:2017)