dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 26
 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

DPS është Organi Kombëtar i Standardeve në Shqipëri, i krijuar rreth 65 vjet më parë. Ajo përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat Evropiane e Ndërkombëtare të standardizimit dhe interesat e të gjithë ekonomisë së vendit në hartimin dhe adoptimin e standardeve Evropiane e Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare. Hartimi dhe adoptimi i standardeve konsiston në nevojat që kanë ndërmarrjet prodhuese dhe të shërbimit.


Rubrika - Këndi i Standardeve!
Industritë e naftës, petrokimike dhe gazit natyror - Shkëmbyesit e nxehtësisë të tipit “Spiral-plate” (ISO 12211:2012)

Standardet e sapo publikuara

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
20.09.2018 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Lëndë djegëse për automjete - Lëndë djegëse diesel parafinik i përftuar nga sinteza ose me trajtim hidrik (hydrotreatment) - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
12.09.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi dhe verifikimi i konstantes së performances (AVPC) të agregateve – Prova e tipit dhe kontrolli i prodhimit në fabrikë
Anglisht
Publikuar 
27.08.2018 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e menaxhimit të energjisë - Kërkesat bashkë me udhëzime për përdorim (ISO 50001:2018)
Anglisht
Publikuar 
14.08.2018 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Organizmat arsimor - Sistemet e menaxhimit për organizmat arsimor - Kërkesat me udhëzime për përdorim
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Menaxhimi i cilësisë - Cilësia e një organizate - Udhëzim për të arritur sukses të qëndrueshëm (ISO 9004: 2018)
Anglisht
Publikuar 
07.08.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor