dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Informacion

E Drejta e Informimit

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Programi vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës DPS ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së.

 

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së DPS, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.dps.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

 

Notifikime

Bazuar në Ligjin 9870, datë 04.02.2008 “Për Standardizimin” dhe akteve të tjera nënligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Autoriteti Kombëtar i Notifikimit dhe Pikë Kombëtare e Referimit në OBT për draft standardet, rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti.

Notifikimet si më më poshtë:

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CEN

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CENELEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në ISO/IEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi i Rregullave Teknike

Pyetje/Përgjigje të shpeshta

FAQ

Aktivitete

Njoftime mbi Aktivitete kryesore të DPS pasqyrohen në këtë rubrikë.

1.     Mbledhjet e Bordit Drejtues

2.     Mbledhjet e Bordit Teknik

3.     Dita Botërore e Standardeve

4.     Marrëveshje Bashkëpunimi

5.     Aktivitete Promovuese

6.     Zhvillime të ndryshme të rëndësishme për proceset e punës