dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Informacion

E Drejta e Informimit

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Programi vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës DPS ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së.

 

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së DPS, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.dps.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

 

Notifikime

Bazuar në Ligjin 9870, datë 04.02.2008 “Për Standardizimin” dhe akteve të tjera nënligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Autoriteti Kombëtar i Notifikimit dhe Pikë Kombëtare e Referimit në OBT për draft standardet, rregullat teknike dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit me ndikim në tregti.

Notifikimet si më më poshtë:

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CEN

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në CENELEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi në ISO/IEC

http://192.168.1.147/images/upload/img/topic.png Notifikimi i Rregullave Teknike

Pyetje/Përgjigje të shpeshta

FAQ

Aktivitete

Njoftime mbi Aktivitete kryesore të DPS pasqyrohen në këtë rubrikë.

1.     Mbledhjet e Bordit Drejtues

2.     Mbledhjet e Bordit Teknik

3.     Dita Botërore e Standardeve

4.     Marrëveshje Bashkëpunimi

5.     Aktivitete Promovuese

6.     Zhvillime të ndryshme të rëndësishme për proceset e punës