dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Dhjetor jane adoptuar 372 standarde dhe dokumente standardizimi, si shqiptare; nga te cilat 254 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 118 Nderkombetare (ISO dhe IEC)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 136
 

Seria e Buletineve

 

Buletini është një publikim periodik i Drejtorisë së Standardizimit. Buletini del çdo 3 muaj dhe përmban: Standardet e Adoptuara, Standardet e Shfuqizuara dhe Projektstandardet për Mendim Publik. 

 

- Buletini 61- Buletini 66 
- Buletini 62- Buletini 67


- Buletini 63- Buletini 68


- Buletini 64- Buletini 69 
- Buletini 65- Shtojcë e Buletinit 69 
   
   

        

Buletini aktual është Shtojca e Buletinit Nr. 69 , për periudhën Tetor - Dhjetor 2016, i cili përmban:

  • Projektstandarde shqiptare për mendim publik;
  • Projektdokumente shqiptare për mendim publik.


* Subjektet e interesuara janë të lutura të japin mendimin e tyre mbi projektstandardet dhe projektdokumentet shqiptare brenda një periudhe prej 60 ditësh nga data e publikimit të Buletinit.

   

 

Për çdo informacion, mund të na shkruani përmes formës tonë të kontaktit ose në adresën info@dps.gov.al