dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Seria e Buletineve

 

Buletini është një publikim periodik i Drejtorisë së Standardizimit. Buletini del çdo 3 muaj dhe përmban: Standardet e Adoptuara, Standardet e Shfuqizuara dhe Projektstandardet për Mendim Publik. 

 

- Buletini 62- Buletini 67 
- Buletini 63- Buletini 68


- Buletini 64- Buletini 69


- Buletini 65- Shtojcë e Buletinit 69 
- Buletini 66

- Buletini 70

 
 - Buletini 71 
   

        

Buletini aktual është Buletini Nr. 71 , për periudhën Prill - Qershor 2017, i cili përmban:

  • Standarde të adoptuara;
  • Standarde të shfuqizuara;
  • Projektstandardet dhe projektdokumentat për mendim publik.

 


* Subjektet e interesuara janë të lutura të japin mendimin e tyre mbi projektstandardet dhe projektdokumentet shqiptare brenda një periudhe prej 60 ditësh nga data e publikimit të Buletinit.

   

 

Për çdo informacion, mund të na shkruani përmes formës tonë të kontaktit ose në adresën info@dps.gov.al