dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2017, DPS do te miratoj 1209 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 981 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 228 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 31
 

Kujdesi ndaj klientit

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punë sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Ky shërbim konsiston në:

·      rritjen e kompetencës së punonjësve në funksion të një  shërbimi sa më të plotë dhe të saktë ndaj klientit (trajnime në fushën e standardizimit, për shitjen dhe shpërndarjen e standardeve, në disa procedura të menaxhimit të cilësisë etj);

·      asistencën dhe informimit të organizmave shtetëror, biznesit, palëve të tjera të interesuara me informacionet e nevojshme në fushën e standardizimit dhe rregullave teknike;

·      zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit në drejtim të lehtësimit të aksesit në informacion të palëve të interesuara mbi standardet dhe standardizimin.