dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Kujdesi ndaj klientit

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punë sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Ky shërbim konsiston në:

·      rritjen e kompetencës së punonjësve në funksion të një  shërbimi sa më të plotë dhe të saktë ndaj klientit (trajnime në fushën e standardizimit, për shitjen dhe shpërndarjen e standardeve, në disa procedura të menaxhimit të cilësisë etj);

·      asistencën dhe informimit të organizmave shtetëror, biznesit, palëve të tjera të interesuara me informacionet e nevojshme në fushën e standardizimit dhe rregullave teknike;

·      zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit në drejtim të lehtësimit të aksesit në informacion të palëve të interesuara mbi standardet dhe standardizimin.