dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 152
 

Kujdesi ndaj klientit

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punë sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Ky shërbim konsiston në:

·      rritjen e kompetencës së punonjësve në funksion të një  shërbimi sa më të plotë dhe të saktë ndaj klientit (trajnime në fushën e standardizimit, për shitjen dhe shpërndarjen e standardeve, në disa procedura të menaxhimit të cilësisë etj);

·      asistencën dhe informimit të organizmave shtetëror, biznesit, palëve të tjera të interesuara me informacionet e nevojshme në fushën e standardizimit dhe rregullave teknike;

·      zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit në drejtim të lehtësimit të aksesit në informacion të palëve të interesuara mbi standardet dhe standardizimin.