dialog me palet e interesuara! Gjate muajit Dhjetor jane adoptuar 372 standarde dhe dokumente standardizimi, si shqiptare; nga te cilat 254 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 118 Nderkombetare (ISO dhe IEC)Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 136
 

Kujdesi ndaj klientit

SHPEJTËSI, CILËSI, KOMPETENCË, INTEGRITET dhe TRANSPARENCË janë parimet bazë të punë sonë gjatë kryerjes së shërbimit për klientët tanë.

Ky shërbim konsiston në:

·      rritjen e kompetencës së punonjësve në funksion të një  shërbimi sa më të plotë dhe të saktë ndaj klientit (trajnime në fushën e standardizimit, për shitjen dhe shpërndarjen e standardeve, në disa procedura të menaxhimit të cilësisë etj);

·      asistencën dhe informimit të organizmave shtetëror, biznesit, palëve të tjera të interesuara me informacionet e nevojshme në fushën e standardizimit dhe rregullave teknike;

·      zhvillimin e Teknologjisë së Informacionit në drejtim të lehtësimit të aksesit në informacion të palëve të interesuara mbi standardet dhe standardizimin.