dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

E Drejta e Informimit

Programi i Transparencës DPS

Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI). Programi vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës DPS ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e LDI-së.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Në këtë regjistër mbahen të dhënat mbi kërkesat për informacion; Data e regjistrimit të kërkesës, Objekti, Data e kthimit të përgjigjes, Statusi i kërkesës dhe Tarifa (në rastet kur ka).

Koordinatori për të drejtën e informimit