dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Rezultatet e auditit për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë së DPS


 

Në datën 28.02.2017, ora 10.00, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), u zhvillua Auditi i rinovimit të Certifikatës sipas standardit ISO 9001:2008. Në Grupin e audituesve merrnin pjesë, Drejtuesi i Grupit Z. Enrico DIMICCOLI dhe Z. Artur ÇELA, përfaqësues të Kompanisë Certifikuese ICDQ.

 

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit përfaqësues ishin Z. Riza HASANAJ - Drejtori i Përgjithshëm i DPS dhe Znj. Anita REÇI - në rolin e Menaxherit të Cilësisë.

 

Auditi u zhvillua sipas një plani të pranuar paraprakisht nga të dyja palët. Fillimisht u rishikua Objekti i Certifikimit, duke u kontrolluar aktivitetet që kryhen aktualisht  në DPS dhe Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë.

 

 Dokumentet:

 

  • Dosja e dokumentacionit (procedura, regjistra, audite, kërkesa për Veprime korrigjuese parandaluese etj);
  • Manuali i Cilësisë Versioni 10, dt. 29.09.2015;Publikimi i Politikave të Cilësisë;
  • Lista e legjislacionit të DPS;
  • Lista e dokumenteve të Cilësisë. 

 

Proceset e audituara, pjesë e Objektit të Certifikimit

 

Shitja e standardeve

 

Auditi u ndal në Procesin e Shitjes së Standardeve, si një nga aktivitetet kryesore në shërbim të klientit, proces ky i përshkruar në një procedure të veçantë (PO/DL/206 – Shpërndarja dhe Shitja  e Standardeve) ku përcaktohej me së miri rrjedha e procesit. 

Gjithashtu u kontrollua një blerje standardi konkrete, duke filluar që nga Kërkesa e klientit për një standard, procesi i faturimit dhe pagesës, deri tek regjistrimi në Librin e shitjes së standardeve.

 

Adoptimi i standardeve Evropiane dhe Ndërkombëtare si Standarde Shqiptare

 

Adoptimi i standardeve realizohet nga Komitetet Teknike, të cilat ngrihen dhe funksionojnë sipas Procedurave dhe Rregulloreve të brendshme të DPS-ës.

U auditua procesi i përfshirjes së ekspertëve në Komitetet Teknike, duke marrë një shembull konkret, nisur nga plotësimi i formularit të Kërkesës për pjesëmarrje, diskutimi dhe propozimi në Bordin Teknik, deri në miratimin dhe përfshirjen në Vendimin e përbërjes se Komiteteve Teknike.

 

Gjithashtu u audituan dhe proceset e mëposhtme:

 

  • Notifikimi i Rregullave Teknike në OBT/CEFTA - një korrespodencë me Ministrinë e Bujqësisë;
  • Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing – Rubrikat (Kënd i standardeve, Dialog me Palët e interesuara, Standardi më i ri SSH, Lajme dhe Ngjarje etj) të rifreskuara shumë shpesh në faqen e internetit;
  • Marrja e feedback-ut të klientit – realizimi i sondazheve në faqen e internetit si dhe në platforma të tjera elektronike dhe analizimi i rezultateve.

 

Në përfundim u evidentuan aspektet pozitive për një Sistem Menaxhimi Cilësie të implementuar në mënyrë adekuate dhe pa jokonformitete, pa pasur nevojë për veprime korrigjuese dhe si rezultat rinovimi i certifikatës.

Auditi i radhës u la vitin e ardhshëm në muajin Mars 2018, ku gjatë kësaj periudhe DPS do të punojë për përshtatjen e Dokumentacionit të SMC, sipas kërkesave të standardit ISO 9001:2015.

 

 

 


Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 

 

 Shto koment