dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Aktivitete të planifikuara për periudhën Qershor- Korrik 2017!

  

 

 

Periudha e raportimit

Aktivitete

Java 22 (29 Maj 2017 - 4 Qershor 2017)

1. Adoptimi i 53 standardeve në fushën e gazit dhe pajisjet nën presion;

2. Adoptimi i 15 standardeve në fushën e pajisjeve elektrike.

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 23 (5 Qershor - 11 qershor 2017)

1. Adoptimi i 38 standardeve në fushën e sigurisë ushqimore - Analizat e produkteve ushqimore. Materialet në kontakt me ushqimin;

2. Adoptimi i 10 standardeve në fushën e pajisjeve elektrike.

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

 

Java 24 (12 - 18 qershor 2017)

1. Adoptimi i 6 standardeve në fushën e drurit - Trupa dhe lëndë druri e sharruar;

2. Adoptimi i 12 standardeve në fushën e Ambalazhimit/Paketimit;

3. Adoptimi i 20 standardeve në fushën e Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit.

4. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 25 (19 – 25 qershor 2017)

1. Adoptimi i 34 standardeve në fushën e veshjeve - Këpucë dhe lëkurë;

2. Adoptimi i 23 standardeve në fushën e Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit;

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 26 (26 qershor - 2 korrik 2017)

1. Adoptimi i 9 standardeve në fushën ushqimore - Pajisje Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore;

2. Adoptimi i 63 standardeve në fushën e transportit – Transporti, logjistika dhe shërbime;

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 27  (3 korrik - 9 korrik 2017)

1. Përgatitja e Planit 6 mujor të Punës për adoptimin e standardeve - Mbledhja e Bordit Teknik;

2. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

Java 28  (10 korrik - 16 korrik 2017)

1. Publikimi i Planit 6 mujor të Punës për adoptimin e standardeve;

2. Marrja e komenteve/mendimeve të publikut dhe cdo pale tjetër të interesuar për standardet;

3. Publikimi, në faqen e internetit të DPS dhe në mediat e saj sociale, i Buletinit Informativ të Standardeve dhe shpërndarja e tij.

Java 29 (17 korrik - 23 korrik 2017)

1. Shpërndarja e Buletinit dhe Katalogut të Standardeve Shqiptare 2017 në versionet letër dhe me CD;

2. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

Java 30 (24 korrik - 30 korrik 2017)

1. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve;

2. Zbatimi i Marrëveshjes midis DPS dhe AKS – Kosovë, për mirëmbajtjen e arkivës së standardeve të AKS;

3. Dhënia e informacionit të përditësuar për standardet e blera nga AKS, në mënyrë që biznesit dhe konsumatorit në Kosovë t’i vihen në dispozicion standardet më të fundit në fuqi që përdoren në europë e në botë.

Java 31 (31 korrik - 6 gusht 2017)

1. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

 

         

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

 

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 

 

 

 

 

 Shto koment