dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Aktivitete të planifikuara për periudhën Qershor- Korrik 2017!

  

 

 

Periudha e raportimit

Aktivitete

Java 22 (29 Maj 2017 - 4 Qershor 2017)

1. Adoptimi i 53 standardeve në fushën e gazit dhe pajisjet nën presion;

2. Adoptimi i 15 standardeve në fushën e pajisjeve elektrike.

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 23 (5 Qershor - 11 qershor 2017)

1. Adoptimi i 38 standardeve në fushën e sigurisë ushqimore - Analizat e produkteve ushqimore. Materialet në kontakt me ushqimin;

2. Adoptimi i 10 standardeve në fushën e pajisjeve elektrike.

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

 

Java 24 (12 - 18 qershor 2017)

1. Adoptimi i 6 standardeve në fushën e drurit - Trupa dhe lëndë druri e sharruar;

2. Adoptimi i 12 standardeve në fushën e Ambalazhimit/Paketimit;

3. Adoptimi i 20 standardeve në fushën e Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit.

4. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 25 (19 – 25 qershor 2017)

1. Adoptimi i 34 standardeve në fushën e veshjeve - Këpucë dhe lëkurë;

2. Adoptimi i 23 standardeve në fushën e Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit;

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 26 (26 qershor - 2 korrik 2017)

1. Adoptimi i 9 standardeve në fushën ushqimore - Pajisje Vajra dhe yndyrna ushqimore. Fara vajore;

2. Adoptimi i 63 standardeve në fushën e transportit – Transporti, logjistika dhe shërbime;

3. Promovimi i qëllimit/fushës së këtyre standardeve, duke synuar rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produkteve për konsumatorin.

Java 27  (3 korrik - 9 korrik 2017)

1. Përgatitja e Planit 6 mujor të Punës për adoptimin e standardeve - Mbledhja e Bordit Teknik;

2. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

Java 28  (10 korrik - 16 korrik 2017)

1. Publikimi i Planit 6 mujor të Punës për adoptimin e standardeve;

2. Marrja e komenteve/mendimeve të publikut dhe cdo pale tjetër të interesuar për standardet;

3. Publikimi, në faqen e internetit të DPS dhe në mediat e saj sociale, i Buletinit Informativ të Standardeve dhe shpërndarja e tij.

Java 29 (17 korrik - 23 korrik 2017)

1. Shpërndarja e Buletinit dhe Katalogut të Standardeve Shqiptare 2017 në versionet letër dhe me CD;

2. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

Java 30 (24 korrik - 30 korrik 2017)

1. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve;

2. Zbatimi i Marrëveshjes midis DPS dhe AKS – Kosovë, për mirëmbajtjen e arkivës së standardeve të AKS;

3. Dhënia e informacionit të përditësuar për standardet e blera nga AKS, në mënyrë që biznesit dhe konsumatorit në Kosovë t’i vihen në dispozicion standardet më të fundit në fuqi që përdoren në europë e në botë.

Java 31 (31 korrik - 6 gusht 2017)

1. Plotësimi i kërkesave nga biznesi dhe cdo palë e interesuar për blerjen e standardeve.

 

         

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

 

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 

 

 

 

 

 Shto koment