dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Aktivitet i CEN dhe CENELEC për Kontrollin e Energjisë!

 

 

 

Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) dhe Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC) organizon një aktivitet për Kontrollin e Energjisë.

 

Ky aktivitet synon të nxisë rritjen e efiçiencës së energjisë dhe ka një rol themelor në politikat e BE-së drejt objektivave të 2030. Auditimet e Energjisë janë një nga mjetet më të rëndësishme në legjislacionin e BE-së për efikasitetin energjetik. Ky aktivitet do të organizohet ditën e hënë në datën 19 Qershor 2017, në Bruksel. Në këtë aktivitet mund të marri pjesë kushdo që është i interesuar për tu trajnuar rreth kësaj tematike të organizuar nga Komiteti Evropian për Standardizimin (CEN) dhe Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizimin (CENELEC).

 

Të interesuarit mund të klikojnë tek linku i mëposhtëm për informacione më të detajuara mbi këtë aktivitet:

 

https://www.cencenelec.eu/news/events/pages/ev-2017-24.aspx

 

 
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

 

Rruga “Mine Peza”, Nr. 143/3, 1014 – Tiranë

Kutia Postare Nr. 98

Tel: + 355 (04) 222 62 55

Fax: + 355 (04) 224 71 77

E-mail: info@dps.gov.al

Web site: www.dps.gov.al

 

 Shto koment