dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Mblidhet Bordi Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

 

    

Bordi Teknik miraton Programin e Punës të Standardeve, për 6-mujorin e dytë 2017

 

Më datë 07 Korrik 2017, ora 11:00, në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, u mbajt takimi i BT për 6 mujorin e dytë të vitit 2017, me rend dite sipas atij të njoftuar nga Znj. Anita Reçi, sekretare e këtij bordi dhe miratuar nga Z. Riza Hasanaj, Drejtor i Përgjithshëm i DPS dhe kryetar i BT.

 

Mbledhja u zhvillua sipas një rendi të paracaktuar, për të cilin anëtarët, pjesëmarrës të Bordit Teknik ranë dakord.

Z. Gentian Gjyrezi, në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Standardeve prezantoi programin e punës së DS për miratimin e standardeve të reja, për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 dhe ndryshimet në Komitetet Teknike, vënë në dispozicion paraprakisht për anëtarët e BT.

 

Gjithashtu, në lidhje me propozimet për ndryshime në Komitetet Teknike, u paraqitën kërkesa të reja për pjesëmarrje në punën e Komiteteve Teknike.

 

Pas shqyrtimit të listave me standardet e propozuara për miratim dhe propozimet për ndryshim në Komitetet Teknike, anëtarët e Bordit Teknik miratuan:

 

  • Programin e Punës për 6-mujorin e dytë të vitit 2017;
  • Përbërjen e Komiteteve Teknike.

 

 

Mbledhja e radhës e Bordit Teknik për miratimin e programit të punës të DPS, do të mbahet javën e dytë të muajit Janar, 2018.

 

 

DPS , Tiranë -  07 Korrik 2017Shto koment