dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

Mblidhet Bordi Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

 

    

Bordi Teknik miraton Programin e Punës të Standardeve, për 6-mujorin e dytë 2017

 

Më datë 07 Korrik 2017, ora 11:00, në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, u mbajt takimi i BT për 6 mujorin e dytë të vitit 2017, me rend dite sipas atij të njoftuar nga Znj. Anita Reçi, sekretare e këtij bordi dhe miratuar nga Z. Riza Hasanaj, Drejtor i Përgjithshëm i DPS dhe kryetar i BT.

 

Mbledhja u zhvillua sipas një rendi të paracaktuar, për të cilin anëtarët, pjesëmarrës të Bordit Teknik ranë dakord.

Z. Gentian Gjyrezi, në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Standardeve prezantoi programin e punës së DS për miratimin e standardeve të reja, për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 dhe ndryshimet në Komitetet Teknike, vënë në dispozicion paraprakisht për anëtarët e BT.

 

Gjithashtu, në lidhje me propozimet për ndryshime në Komitetet Teknike, u paraqitën kërkesa të reja për pjesëmarrje në punën e Komiteteve Teknike.

 

Pas shqyrtimit të listave me standardet e propozuara për miratim dhe propozimet për ndryshim në Komitetet Teknike, anëtarët e Bordit Teknik miratuan:

 

  • Programin e Punës për 6-mujorin e dytë të vitit 2017;
  • Përbërjen e Komiteteve Teknike.

 

 

Mbledhja e radhës e Bordit Teknik për miratimin e programit të punës të DPS, do të mbahet javën e dytë të muajit Janar, 2018.

 

 

DPS , Tiranë -  07 Korrik 2017Shto koment