dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

       

  

 

 

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij të parë për vitin 2018 më datë 9 Shkurt, në ambientet e DPS-së. Pjesëmarrja ishte e mjaftueshme, (kuorumi i nevojshëm, bazuar në VKM 433/2010 “Për krijimin, përbërjen, mënyrën e funksionit dhe kompetencat e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit”).

 

Mbledhja u drejtua fillimisht nga Drejtori i Përgjithshëm i DPS, Z. Riza Hasanaj, i cili hapi mbledhjen, duke e drejtuar atë sipas rendit të ditës të miratuar nga të gjithë anëtarët.

 

 

Rendi i ditës, ndër të tjera, përmbante:

 

- Zgjedhjen e Kryetarit;

 

- Analizën e punës vjetore të DPS dhe realizimi i detyrave të lëna nga mbledhjet e Bordit gjatë 2017;

 

- Objektivat në vazhdim dhe plani i punës për 2018;

 

- Diskutimin dhe miratimin e ndryshimeve në përbërjen e Bordit Teknik të DPS;

 

 

Disa nga rezultatet/vendimet e mbledhjes ishin:

 

- Zgjedhjen e zotit Edmond Sheshi, Administrator të NETRDA-Tiranë, Kryetar të Bordit Drejtues të DPS;

 

- Miratimi i Planit Vjetor të Punës së DPS për vitin 2018;

 

- Ndjekja me përparësi në bashkëpunim me sektorin juridik të MFE e procedurave për miratimin nga Këshilli i Ministrave i projekt Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për Veprimtarinë e Standardizimit”;

 

- Miratimi i 2 kandidaturave të propozuara nga Kryetari i Bordit Teknik për anëtarë të këtij Bordi, respektivisht z.Arben Burda dhe z.Gentian Muca.

 

 

 

 
Shto koment