dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes 3-18 Korrik 2017 jane regjistruar, ne Sistemin e Menaxhimit te Standardeve (SMS), 224 projektstandarde dhe projektdokumente shqiptare nga 13 Komitete Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 3
 

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Mikrobiologjia - Kozmetikat - Udhëzime për zbatimin e standardeve ISO në mikrobiologjinë kozmetike (ISO/TR 19838:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Mbledhja e taksës në mënyrë elektronike - Procedurat e provës për përdoruesin dhe pajisjen fikse - Pjesa 2: Prova përputhëse për ndërfaqen e aplikimit në njësinë e stendës (ISO/TS 14907-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Informatika e shendetit – Kërkesat e biznesit për një sintaksë për të shkëmbyer informacionin e dozës të strukturuar për produktet mjeksore (ISO/TS 17251:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
106 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet inteligjente të transportit - Sistemet bashkëveprues - Specifikimi i shkëmbimit të të dhënave për paraqitjen në automjet të të dhënave të jashtme të rrugës dhe të trafikut (ISO/TS 17425:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet inteligjente të transportit - Sistemet bashkëveprues - Shpejtësitë kontekstuale (ISO/TS 17426:2016)
Anglisht
Publikuar 
09.05.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Simulim i saldimit numerik - Ekzekutimi dhe dokumentacioni (ISO/TS 18166: 2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Informatika e shëndetit – Identifikimi I produkteve mjekësore - Udhëzuesi i zbatimit për elementët dhe strukturat e të dhënave ISO 11239 për identifikimin unik dhe shkëmbimin e informacionit të rregulluar mbi format e dozave farmaceutike, njësitë e prezantimit, rrugët e administrimit dhe paketimit (ISO/TS 20440:2016)
Anglisht
Publikuar 
12.04.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë - Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 2: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor (ISO/IEC/TS 17021-2:2012)
Anglisht
Publikuar 
12.04.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë- Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 3: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë (ISO/IEC/TS 17021-3:2013)
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kontrolli për sistemet e ngrohjes - Pjesa 6: Shoqërues i TR prEN 12098-1:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes- - Pjesa 7: Shoqërues i TR prEN 12098-3:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes - Pjesa 8: Shoqërues i TR prEN 12098-5:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
460 fq.
PDF
12614 lek 
Transport public - Modeli i të dhënave referuese - Pjesa 9: Dokumentacioni informativ
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15232-1:2015 - Modulet M10-4,5,6,7,8,9,10
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Kontrolli për zbatimet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15500-1:2015 - Modulet M3-5, M4-5, M5-5
Anglisht
Publikuar 
28.06.2017 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Këpucë - Udhëzues i industrisë të këpucës për substanca me rrezikshmëri të lartë (Aneksi XIV i Rregullores)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2017 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Akustika - Metoda e matjes për ashpërsinë e kombinuar, normat e shkatërrimit të trasesë dhe funksionet e transferimit
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Udhëzime për një procedurë që mbështet standardizimin evropian të çimentove
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzues për zbatimin e aspekteve mjedisore në standardet e produkteve dhe në standardet e sistemit në fushën e inxhinierisë së shkarkimeve ujore
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Inspektimi për automatizimin e ndertesës, kontrollet dhe menaxhimin teknik i ndërtesës - Pjesa 2: Shoqërues i Tr prEN 16946-1:2015 - Modulet M10-11

1416 të gjetura, faqe 1 nga 71        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7