dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Shkurt-Mars 2017 jane adoptuar 379 standarde shqiptare dhe dokumente shqiptare standardizimi, nga te cilat 313 Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 66 Nderkombetare (ISO dhe IEC) Per me teper >>Çfarë mendoni se mund të përmirësohet nga DPS lidhur me shërbimet që ajo ofron?
Cilësia
Shpejtësia
Kompetenca
Bashkëpunimi
Informacioni
Votat në total: 140
 

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kontrolli për sistemet e ngrohjes - Pjesa 6: Shoqërues i TR prEN 12098-1:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes- - Pjesa 7: Shoqërues i TR prEN 12098-3:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes - Pjesa 8: Shoqërues i TR prEN 12098-5:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15232-1:2015 - Modulet M10-4,5,6,7,8,9,10
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Kontrolli për zbatimet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15500-1:2015 - Modulet M3-5, M4-5, M5-5
Anglisht
Publikuar 
28.03.2017 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Akustika - Metoda e matjes për ashpërsinë e kombinuar, normat prishjes së trasesë dhe funksionet e transferimit
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Udhëzime për një procedurë që mbështet standardizimin evropian të çimentove
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Inspektimi për automatizimin e ndertesës, kontrollet dhe menaxhimin teknik i ndërtesës - Pjesa 2: Shoqërues i Tr prEN 16946-1:2015 - Modulet M10-11
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Sistem i menaxhimit në ndërtim - Pjesa 2: Shoqërues i prEN 16947-1:2015 - Modulet M10-12
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit - Udhëzime për zbatimin e EN 15804
Anglisht
Publikuar 
28.03.2017 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Infrastruktura – Shqyrtimi i defekteve të izoluara
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
168 fq.
PDF
8330 lek 
Qëndrueshmëria e punimeve të ndërtimit - Kategori shtesë të ndikimit në mjedis dhe treguesit - Informacion historiku dhe mundësitë - Vlerësimi i mundësisë së kategorive shtesë të ndikimit në mjedis dhe treguesit përkatës dhe metodat e llogaritjes për vlerësimin e performancës mjedisore të ndërtesave
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte të ndërtimit - Vlerësimi i çlirimit të substancave të rrezikshme - Pjesa 3: Prova e filtrimit të rrymës-lart horizontalisht
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Analizë për rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të CENELEC
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Marrëveshja IEC - CENELEC mbi planifikimin e përbashkët të punës së re dhe votimi paralel
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Udhëzues për delegatët e përhershëm të CENELEC-ut
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
75 fq.
PDF
6128 lek 
Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Interpretime lidhur me standardet evropiane të serisë së standardeve EN 60335
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Sisteme alarmi - Sistemet e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 12: Metodat dhe kërkesat për aktivizimin dhe çaktivizimin e sistemeve të alarmit kundër ndërhyrjeve (IAS)
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme alarmi - Sistemet e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 2-9: Detektorët e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve - Dedektorët aktivë me rreze infra të kuqe
Anglisht
Publikuar 
27.02.2017 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Një metodë verifikimi duke llogaritur rritjen e temperaturës për nyjet e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët

138 të gjetura, faqe 1 nga 7        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7