dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2018, DPS do te miratoj 1309 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1054 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 255 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 62 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 4
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Mikrobiologjia - Kozmetikat - Udhëzime për zbatimin e standardeve ISO në mikrobiologjinë kozmetike (ISO/TR 19838:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Mbledhja e taksës në mënyrë elektronike - Procedurat e provës për përdoruesin dhe pajisjen fikse - Pjesa 2: Prova përputhëse për ndërfaqen e aplikimit në njësinë e stendës (ISO/TS 14907-2:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Informatika e shendetit – Kërkesat e biznesit për një sintaksë për të shkëmbyer informacionin e dozës të strukturuar për produktet mjeksore (ISO/TS 17251:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
106 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet inteligjente të transportit - Sistemet bashkëveprues - Specifikimi i shkëmbimit të të dhënave për paraqitjen në automjet të të dhënave të jashtme të rrugës dhe të trafikut (ISO/TS 17425:2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet inteligjente të transportit - Sistemet bashkëveprues - Shpejtësitë kontekstuale (ISO/TS 17426:2016)
Anglisht
Publikuar 
09.05.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Simulim i saldimit numerik - Ekzekutimi dhe dokumentacioni (ISO/TS 18166: 2016)
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Informatika e shëndetit – Identifikimi I produkteve mjekësore - Udhëzuesi i zbatimit për elementët dhe strukturat e të dhënave ISO 11239 për identifikimin unik dhe shkëmbimin e informacionit të rregulluar mbi format e dozave farmaceutike, njësitë e prezantimit, rrugët e administrimit dhe paketimit (ISO/TS 20440:2016)
Anglisht
Publikuar 
12.04.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë - Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 2: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor (ISO/IEC/TS 17021-2:2012)
Anglisht
Publikuar 
12.04.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë- Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 3: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë (ISO/IEC/TS 17021-3:2013)
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kontrolli për sistemet e ngrohjes - Pjesa 6: Shoqërues i TR prEN 12098-1:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes- - Pjesa 7: Shoqërues i TR prEN 12098-3:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Komandimet për sistemet e ngrohjes - Pjesa 8: Shoqërues i TR prEN 12098-5:2015 - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
29.05.2017 
460 fq.
PDF
12614 lek 
Transport public - Modeli i të dhënave referuese - Pjesa 9: Dokumentacioni informativ
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
55 fq.
PDF
5236 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15232-1:2015 - Modulet M10-4,5,6,7,8,9,10
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Kontrolli për zbatimet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit - Pjesa 2: Shoqërues i TR prEN 15500-1:2015 - Modulet M3-5, M4-5, M5-5
Anglisht
Publikuar 
28.06.2017 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Këpucë - Udhëzues i industrisë të këpucës për substanca me rrezikshmëri të lartë (Aneksi XIV i Rregullores)
Anglisht
Publikuar 
28.03.2017 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Zbatime në hekurudhë - Akustika - Metoda e matjes për ashpërsinë e kombinuar, normat e shkatërrimit të trasesë dhe funksionet e transferimit
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Udhëzime për një procedurë që mbështet standardizimin evropian të çimentove
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzues për zbatimin e aspekteve mjedisore në standardet e produkteve dhe në standardet e sistemit në fushën e inxhinierisë së shkarkimeve ujore
Anglisht
Publikuar 
27.03.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Inspektimi për automatizimin e ndertesës, kontrollet dhe menaxhimin teknik i ndërtesës - Pjesa 2: Shoqërues i Tr prEN 16946-1:2015 - Modulet M10-11

1411 të gjetura, faqe 1 nga 71        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7